DEL

Hvad giver fonden til?

Fonden kan give tilskud til ting eller projekter, der er:

  • Nyskabende
  • Frivillighed
  • Fritid, idræt og sport
  • Børne- og ungdomsarbejde
  • Kulturelle og sociale tiltag

 

Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer og lignende.

I forhold til ovenstående arbejder fonden for at understøtte projekter/ideer med det mål at gøre en forskel.

Fonden vil gerne være fødselshjælper til ovenstående.

Fonden kan evt. kontaktes forud for ansøgning om tilskud til store projekter.

Formål

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:

JELLING

VEJLE

THYREGOD

HORSENS

HEDENSTED

EGTVED

og disse byers opland.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond