DEL

FONDENS FORMÅL

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:

Jelling – Vejle – Thyregod – Horsens – Hedensted - Egtved og disse byers opland.

Fonden kan give tilskud til

Der kan søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer og lignende som er:

• Nyskabende

• Frivillighed

• Fritid, idræt og sport

• Børne- og ungdomsarbejde

• Kulturelle og sociale tiltag/arrangementer

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond