Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:

Jelling – Vejle – Thyregod – Horsens – Hedensted - Egtved og disse byers opland.