DEL

Jelling Sparekasses kontorer og domiciler

Fra 11. juni 1870

”Den gamle gård”, Fårupvej, hvor formanden Peder Ravn åbnede kontor i én af stuerne.

1883

I 1883 bliver Anton Chr. Jensen, ”Landmålergården”, formand og kontoret flytter med til en stue på gården i Skovgade.

Senere flytter man til skræddermester N. P. Hansens hus, der lå på festpladsen sydøst for Gorms høj.

1922 Kontoret flyttes til søstrene Bertelsens hus, beliggende umiddelbart ved hovedgaden (nu Vejlevej 5).

1932 Lejes en stue mere på adressen, da Sparekassen er vokset væsentlig.

1949 I 1949 købes Vejlevej 5 og der indrettes kontor i hele stueetagen.

1967 Vejlevej 1 købes af Iver Foged, der så køber Vejlevej 5 af  Sparekassen. Der bygges en helt ny sparekassebygning på Vejlevej 1.

1977 Købes ejendommen Vejlevej 3 med senere udvidelse for øje.

1982 Ombygges sparekassebygningen for at skabe bedre forhold for kunder og personale.

10. maj 1994 Indvielse af en ny stor sparekassebygning efter en længere byggeperiode, hvor også grunden Vejlevej 3 bliver inddraget. Samme år køber Sparekassen igen Vejlevej 5.

1. december 2006

Indvielse af Sparekassens nye hovedsæde på adressen Gorms Torv 1 i Jellings midtby.

Jelling Sparekasse var vokset meget og havde etableret filialer i Vejle, Thyregod, Horsens, Hedensted og Egtved.

   
   
   
   
   

 • Jelling Sparekasses første kontorlokale var dagligstuen hos Peder Ravn i "Den gamle gård" 1870

 • Jelling Sparekasse 1922-1967

 • Fra indvielsen af den nye sparekasse 10. maj 1994

 • Jelling Sparekasse ved 125 års jubilæet i 1995

 • Jelling Sparekasses bestyrelse og direktør ved 125 års jubilæet i 1995.

  Bagerste række fra venstre: Gdr. Erik Poulsen, pedel Aage Stenstrup, malermester Svend Aage Nielsen, gdr. Svend Rasmussen, repræsentant Henning Knudsen og murermester Robert Søbye.

  Forreste række fra venstre: Sparekassedirektør Harry Asmussen, bogtrykker Conny Bæk Hansen, studielektor Poul Bødker og slipsefabrikant Jane Gustafson.

 • Claus E. Petersen afløser Harry Asmussen på direktørposten i 1998

 • VAFs "Søren" havde bemærket Jelling Sparekasses succes i Vejle

 • Den Jyske Sparekasse, Vejle

 • Den Jyske Sparekasses Jelling afdeling

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond