DEL

Sparekassernes historie

1810 oprettede lensgreve F. A. Holstein på Holsteinborg, landets første sparekasse. Han så, at bønderne, som under krigen tjente mange penge, var uden muligheder for at anbringe deres sparemidler. Sølvkrus og sølvspænder var meget godt, men gav ingen renter. Derfor oprettede han ”Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn” for godsets bønder, der fik 3 procent i rente, medens sparekassens midler anbragtes i Finansministeriet til 4 procent.

I 1830 var der oprettet 14 sparekasser, i 1850 var tallet steget til 35 og i 1860 var man nået op på 57 sparekasser.

Stifterne var næsten alle herremænd og velstående købstadsfolk; og de var ikke særlig ivrige efter at anbringe sparepengene i bondegårde. Gjorde de det, var det på hårde vilkår, som kortfristede lån.

I 1856 oprettede et halvt hundrede bønder og bondevenner ”Den Sjællandske Bondestands Sparekasse”. Enstemmigt valgte de bondevennen, politikeren C. C. Alberti til dens formand.

Året efter sagde han: ”Det er bondestandens udelukkelse fra indflydelse på de hidtil bestående sparekasser, den lave rente i en del af disse, den forkærlighed, hvormed disse penge sættes i købstads ejendomme og i større landejendomme, som har bevirket, at vi har oprettet Den Sjællandske Bondestands Sparekasse”.

I 1865 var der 76 sparekasser, det steg på 5 år i 1870 til 169 og ved århundredskiftet var man nået op på 513 sparekasser.

Fra 1870 til 1990 skete der en 200 dobling af lønnen.

Ved Møntreformen i 1874 går man fra rigsdaler (der måltes i sølv) til kroner, - der måltes i guld.

1 rigsdaler = ca. 2 kr.

Mange kan sikkert huske den gule 2 kr. mønt, som blev kaldet en daler.

Kilde: John Danstrup og Hal Koch: Politikens Danmarkshistorie.

 • Jelling Sparekasses første kontorlokale var dagligstuen hos Peder Ravn i "Den gamle gård" 1870

 • Jelling Sparekasse 1922-1967

 • Fra indvielsen af den nye sparekasse 10. maj 1994

 • Jelling Sparekasse ved 125 års jubilæet i 1995

 • Jelling Sparekasses bestyrelse og direktør ved 125 års jubilæet i 1995.

  Bagerste række fra venstre: Gdr. Erik Poulsen, pedel Aage Stenstrup, malermester Svend Aage Nielsen, gdr. Svend Rasmussen, repræsentant Henning Knudsen og murermester Robert Søbye.

  Forreste række fra venstre: Sparekassedirektør Harry Asmussen, bogtrykker Conny Bæk Hansen, studielektor Poul Bødker og slipsefabrikant Jane Gustafson.

 • Claus E. Petersen afløser Harry Asmussen på direktørposten i 1998

 • VAFs "Søren" havde bemærket Jelling Sparekasses succes i Vejle

 • Den Jyske Sparekasse, Vejle

 • Den Jyske Sparekasses Jelling afdeling

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond