DEL

Kano- og kajakklubben Vejle Å

Kano- og kajakklubben Vejle Å får tilskud til kajakker til børnene

Kano- og kajakklubben Vejle Å blev stiftet i november 2011
Officiel hjemmeside: www.kkvaa.dk
Klubben er medlem af Dansk Kano-og Kajakforbund

Klubben holder til ved bredden af Vejle Å, og af de ca. 150 medlemmer er ca. 1/3 unge under 18 år. Klubben er baseret på frivillig, ulønnet arbejde, og rummer medlemmer i alle aldre. Klubben har fokus på at introducere børn og unge til kajakroning - både som sportsgren og rekreativ fritidsinteresse.

Klubben har en god og aktiv børne-/ungdomsafdeling, der mødes og træner 4 gange om ugen, tager på træningslejre og deltager i stævner og regattaer. Børne-/ungetræningen varetages af frivillige trænere. Desuden hjælper 2-4 forældre til hver træning på vandet.

Som nystartet klub er der mange ting at bruge kontingentindbetalingerne på. Siden opstarten er der af større ting købt 3 pavilloner, som bruges til omklædningsfaciliteter og klubhus, 7 containere til opbevaring af kajakker og flere kajakker til brug af klubbens medlemmer. Klubben har været så heldig, at kunne låne et sæt børnepagajer og kajakker af Dansk Kano- og kajakforbund, men den aftale udløber med udgangen af april 2014, så på det tidspunkt er der brug for ca. 25 pagajer samt minimum 2 kajakker til de ca. 25 unge som forventes at deltage i træningen.

Jelling Sparekasses Fond støtter gerne frivilligheden og arbejdet med børn og unge. Der er givet et tilskud til køb af kajakker.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond