DEL

Østjysk BMX klub

Østjysk BMX klub blev grundlagt i 1985, med det formål at udvikle BMX sporten i Hedensted området for børn og unge fra 4 års alderen. Klubben er organiseret under DMU (Dansk Motor Union).

Klubben startede med ganske få medlemmer, men er nu Danmarks 3. største BMX klub med næsten 100 medlemmer. Især de sidste 3-4 år er medlemstallet steget, hvilket har medført nødvendige forbedringer af bane og klubhus, samt øgede udgifter til cykelmateriel.

Klubben er medspiller i lokalområdet, og stiller sig gerne til rådighed for skoler, institutioner og andre med lyst og interesse for at prøve sporten. Ligeledes stilles klubbens udstyr til rådighed for medlemmer og andre der vover at kaste sig ud i den ekstreme sportsgren, som udvikler en fremragende motorik og reaktionsevne.

Klubbens kørere opnår ofte gode resultater ved de forskellige mesterskaber og stævner, men det er også en klub, hvor der er plads til børn og unge, der ikke passer ind i de mere gængse sportsgrene af forskellige årsager.
Der er et rigt klubliv, hvor både gamle, nye, store og små har et godt sammenhold, hjælper hinanden, interesserer sig for hinanden og bakker hinanden op. Sportsgrenen er præget af stor forældreinvolvering. Klubbens forældreinvolvering er alfa og omega, og uden far og mors aktive deltagelse er det svært at drive klubben.
Jelling Sparekasses Fond har givet økonomisk støtte til indkøb af nye Mini og Junior BMX cykler samt sikkerhedsudstyr.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond