DEL

Cafe H

Cafe H der blev startet i Røde Kors Vejle regi i 2016, har det primære formål at være et sted hvor unge mennesker, der har en hård hverdag kan komme.

Til cafeen er der tilknyttet et team af ressourcestærke frivillige, som ud over at hjælpe med det praktiske med at drive cafeen også er med til at skabe rare og trygge rammer for de unge brugere.

Cafeen er et hygge- og afslapningssted, hvor brugerne får en tiltrængt time-out, og hvor de lærer at tale sammen, arbejde sammen og skabe relationer – både til hinanden og de frivillige. Der arbejdes også med en form for mentorship, så de unge får nogle småopgaver i cafeen eller i Røde Kors genbrugsbutikker, og på sigt bliver de i stand til at klare et uddannelsesforløb eller varetage et job.

Cafe H er et helt igennem frivilligt projekt. Midlerne til at drive projektet kommer fra fondsmidler, overskud fra Røde Kors genbrugsbutikker og donationer fra butikker i Vejle. pr 1. januar 2018 er Cafe H flyttet ind i nye lokaler på Flegmade i Vejle meget tæt på genbrugsbutikkerne, og der har Jelling Sparekasses Fond givet økonomisk hjælp til IT-udstyr, som ikke kunne findes i Røde Kors genbrugsbutikker.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond