DEL

Østjysk Modelflyveklub

Østjysk Modelflyveklub er en klub med ca. 50 medlemmer, der dyrker passionen for flyvning via modelfly af enhver art. Klubben har en 5500 kvm. stor flyveplads, som er godkendt til alle typer modelfly. Det er til både store og små el, benzin og jet fly samt helikoptere. Der flyves også i mindre omfang med droner.

Klubben vægter det sociale liv, og en gang om ugen fra april til oktober er der en instruktør til rådighed på pladsen. Klubben mangler nogle store flytbare borde, som kan bruges fagligt når flyene skal samles, repareres og justeres. Bordene kan ligeledes anvendes til sociale arrangementer i klubben og til publikumsfaciliteter, når der arrangeres opvisninger.

Jelling Sparekasses Fond har betalt materialerne til bordene, som klubbens frivillige selv laver. 

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond