DEL

Vejle Bueskyttelaug

Vejle Bueskyttelaug er en af de mindre foreninger i Vejle, men samtidig også en af de ældste, da den blev stiftet helt tilbage i 1950.
Foreningen har fået egne træningslokaler i DGI huset, og der har de sidste par år været medlemsfremgang i buesporten, både lokalt og på landsplan. Vejle Bueskyttelaug har fået lovning på mange flere træningstimer, og dermed også mulighed for at lave en mere målrettet træning for nye medlemmer. 
Foreningen satser også på at lave arrangementer for skoler, firmaer og private selskaber, ligesom der også er mulighed for at bueskydning kan indgå i idræt i dagtimerne. Tiltag som vil gøre buesporten mere kendt i Vejle, og som gerne skulle resultere i flere medlemmer.

Jelling Sparkasses Fond har støttet Vejle Bueskyttelaug med betaling for 5 stk. stativer, og dertil hørende skydemåtter.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond