DEL

Hjortsvang Museum

Hjortsvang Museums Lokalhistoriske Arkiv er en integreret del af den selvejende institution ”Hjortsvang Museum”. 

Museet startede i 1985, og er sidenhen drevet af frivillige ildsjæle. Museet har årligt ca. 2500 gæster.
I forbindelse med den almindelige informationsteknologiske udvikling i samfundet, lægges der i stigende grad pres på de hidtil anvendte formidlingsmetoder. Det er således nødvendigt at udvikle moderne formidlingsmetoder, der tilfredsstiller det moderne menneskes måde at tilegne sig ”gammel” viden på.
Hjortsvang Museum har taget første skridt på vejen til en mere tidssvarende formidlingsform, som på sigt kommer til at foregå med brug af smartphones – tablets – interaktive skærme med tekst billeder og filmklip – touchskærme og QR kodesystemer.

Jelling Sparekasses Fond givet et tilskud til køb af infotek. 

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond