DEL

Stigruppen ved Egetoft

Stigruppen ved Egetoft består af en flok frivillige pensionister.
Stigruppen er underlagt Centerrådet for Egetoft, som sammen med Frivilligcenter Egtved er ansvarlig for stigruppens projekter og udførelse.
Stigruppen anlægger vandrespor i og omkring Egtved, og har tidligere anlagt spor ved Egtvedpigens Grav, Hejlskov sø, Egtvedgård, samt stier der forbinder de 3 spor, så de mange vandrer i området kan få en god, og sammenhængende oplevelse i den smukke natur omkring Egtved.
Aktuelt har Stigruppen fået godkendt et nyt spor ”Tyfortesporet”, som går fra Roberthus og bl.a. via nogle gamle driverveje i området omkring Oustrup- en rundstrækning på ca. 6 km. Sporet skal være etableret senest 1/12 2019.

Jelling Sparekasses Fond har bevilget et bord- bænkesæt, samt et tilskud til noget nyt materiel, så projektet lettere kan gennemføres.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond