DEL

Ansøgning

Der er 4 uddelinger om året. For året 2024 afholdes bestyrelsesmøderne: 8/2 - 16/5 - 29/8 - 22/11. Ansøgninger skal være indleveret senest 14 dage før.

Fonden yder kun støtte til almennyttige eller velgørende formål indenfor den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde; Jelling, Vejle, Thyregod, Horsens, Hedensted, Egtved og disse byers opland.

Udfyld skemaet direkte på siden her. Når du har sendt formularen vil du modtage en bekræftelse, hvilket er dokumentationen for at vi har modtaget din ansøgning. Du vil hurtigst muligt få besked.

Du kan også printe formularen og indsende den til os på
Jelling Sparekasses Fond, Havnepladsen 2, 7100 Vejle.

 

Bemærk venligst - du skal have følgende dokumenter klar, inden du kan gennemføre ansøgningen:
  • Nyeste regnskab
  • Budget vedr. det ansøgte projekt/formål, herunder finansieringsplan
  • Vedtægter
  • Yderligere bilag, hvis relevant

Oplysninger


Kort og præcist.

Uddybning/beskrivelse/motivation af projektet med fokus på nytænkning, frivillighed og ansvarlighed.

Størrelse af den totale påtænkte investering og hvis muligt, opdelt i etaper eller økonomisk prioriteret efter det som der primært søges tilskud til.


For forening


Øvrige oplysninger


Følgende dokumenter bedes vedlagt ansøgningen (Gerne som PDF)

Nyeste regnskab
Budget vedr. det ansøgte projekt/formål, herunder finansieringsplan
Vedtægter
Yderligere bilag

 

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond