DEL

Historie

Historien om Jelling Sparekasse og fondens tilblivelse af Conny Bæk Hansen.

Historien bag Jelling Sparekasses Fond

Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen af Jelling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse.

 

Jelling Sparekasse havde siden sin oprettelse i 1870 udviklet sig til en betydelig lokalsparekasse med hovedkontor i Jelling og afdelinger i Vejle, Thyregod, Horsens, Hedensted og Egtved med omkring 19.000 kunder.

De to bundsolide sparekasser kunne se fordele ved at rykke sammen og på den måde styrke sig til fremtiden, som klart ville rumme flere og flere administrative opgaver og påbud med nye EU regler og Finanstilsynets ønsker om styring af banker og sparekasser. Kort sagt et spørgsmål om rettidig omhu.

 

Med baggrund i Jelling Sparekasses gode egenkapital, blev det i forbindelse med sammenlægningen besluttet at oprette Jelling Sparekasses Fond med en fondskapital på 50 millioner kroner. Afkastet af grundkapitalen bliver udloddet i det gamle Jelling Sparekasses virkeområde med udgangspunkt i sparekassens filialnet, hvor man støtter almennyttige og velgørende formål.

 

Grundtanken var også, at man gerne ville betale tilbage og være med til at bære gode ideer og projekter igennem i den egn, hvor Jelling Sparekasse havde haft sit virke og sine mange kunder gennem 136 år siden oprettelsen i 1870.

 • Jelling Sparekasses første kontorlokale var dagligstuen hos Peder Ravn i "Den gamle gård" 1870

 • Jelling Sparekasse 1922-1967

 • Fra indvielsen af den nye sparekasse 10. maj 1994

 • Jelling Sparekasse ved 125 års jubilæet i 1995

 • Jelling Sparekasses bestyrelse og direktør ved 125 års jubilæet i 1995.

  Bagerste række fra venstre: Gdr. Erik Poulsen, pedel Aage Stenstrup, malermester Svend Aage Nielsen, gdr. Svend Rasmussen, repræsentant Henning Knudsen og murermester Robert Søbye.

  Forreste række fra venstre: Sparekassedirektør Harry Asmussen, bogtrykker Conny Bæk Hansen, studielektor Poul Bødker og slipsefabrikant Jane Gustafson.

 • Claus E. Petersen afløser Harry Asmussen på direktørposten i 1998

 • VAFs "Søren" havde bemærket Jelling Sparekasses succes i Vejle

 • Den Jyske Sparekasse, Vejle

 • Den Jyske Sparekasses Jelling afdeling

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond