DEL

Hvad giver fonden IKKE til?

Fonden giver normalt ikke tilskud til;

Privatøkonomiske formål, for eksempel uddannelse, studierejser og støtte til privatøkonomi

Den egentlige drift af foreninger og organisationer

Erhvervsvirksomheder, skatteudskrivende offentlige virksomheder, partipolitiske og religiøse formål

Rejser

Gentagne ansøgninger

Fonden uddeler ikke legater 

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond