DEL

Jelling Sparekasses formænd/ledelse

Jelling Sparekasses formænd siden oprettelsen 11. juni 1870

Peder Ravn, gdr.  1870-1883

Anton Chr. Jensen, gdr.  1883-1917

Mikél Jensen, gdr.  1917-1938

Steffen Ravn, gdr.  1938-1944

Daniel Pedersen, murermester  1944-1948

Jens Th. Nielsen, gdr.  1948-1961

Johs. Jacobsen, bagermester  1961-1963

Børge Garly, overlærer  1963-1975

Knud Jacobsen, fabrikant  1975-1991

Poul Bødker, studielektor  1991-2000

Conny Bæk Hansen, bogtrykker  2000-2007

 

Jelling Sparekasses ledelse

Bogholder Knud Heindorf Iversen  1959-1965

Direktør Erwin Holm Jensen  1.2.-1.4. 1965

Direktør Harry Asmussen  1965-1998

Direktør Claus E. Petersen  1998-2007

 • Jelling Sparekasses første kontorlokale var dagligstuen hos Peder Ravn i "Den gamle gård" 1870

 • Jelling Sparekasse 1922-1967

 • Fra indvielsen af den nye sparekasse 10. maj 1994

 • Jelling Sparekasse ved 125 års jubilæet i 1995

 • Jelling Sparekasses bestyrelse og direktør ved 125 års jubilæet i 1995.

  Bagerste række fra venstre: Gdr. Erik Poulsen, pedel Aage Stenstrup, malermester Svend Aage Nielsen, gdr. Svend Rasmussen, repræsentant Henning Knudsen og murermester Robert Søbye.

  Forreste række fra venstre: Sparekassedirektør Harry Asmussen, bogtrykker Conny Bæk Hansen, studielektor Poul Bødker og slipsefabrikant Jane Gustafson.

 • Claus E. Petersen afløser Harry Asmussen på direktørposten i 1998

 • VAFs "Søren" havde bemærket Jelling Sparekasses succes i Vejle

 • Den Jyske Sparekasse, Vejle

 • Den Jyske Sparekasses Jelling afdeling

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond