DEL

Tørring-Uldum Kunstforening

Tørring-Uldum Kunstforening blev etableret i 1995. Foreningens formål er at formidle og fremme medlemmernes kunstneriske interesse inden for maleri, grafik, skulptur, keramik, glas m.m. Foreningen har 120 medlemmer, og udstillingerne er for både medlemmer og ikke medlemmer.

Foreningen afholder to årlige udstillinger: Påskeudstillingen, hvor der inviteres 3-4 kunstnere med de ovenfor nævnte udtryksformer. Hvert år i uge 42 afholdes en censureret udstilling med kunstnere fra hele landet, som hver især indsender værker til censurering. Udstillingerne afholdes i Aale/Hjortsvang Minihal, som har stillet et opbevaringslokale til rådighed i nærheden af udstillingslokalet.

Foreningen afholder desuden to kunstforedrag om året.
Foreningen drives udelukkende af frivillig arbejdskraft.

Jelling Sparekasses Fond har hjulpet foreningen med at erhverve bedre, smukkere og mere håndterbare udstillingsvægge til kunstforeningens udstilinger.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond