DEL

Byens Bio

Byens Bio i Jelling er en foreningsdrevet non profit biograf, som udelukkende bemandes af frivillig arbejdskraft, der er ca. 300 kontingentbetalende medlemmer i foreningen.

Byens Bio er en aktiv spiller i Byens Hus i Jelling. Byens Hus er ud over biografen hjemsted for Jelling Musikfestival, Byens Cafe, Byens Kunst, Jelling Bibliotek, Lokalhistorisk Arkiv og der mødelokaler til rådighed for bl.a. byens foreningsliv. Byens Bio indgår dermed i et meget aktivt forenings- og kulturliv i Jelling.
Byens Bio viser film alle ugens aftener samt eftermiddagsforestillinger fortrinsvis for børn i weekender og i de store ferier. Derudover arrangeres der diverse særforestillinger som: Operaforestillinger, specialfilm, Bog og Bio, Kunst og Bio. Film med mening i samarbejde med menighedsråde og Litauisk forening samt skoleforestillinger. I alt ca. 400 forestillinger om året.
Det tekniske anlæg i biografen trænger efter 11 år efterhånden til en gennemgribende opdatering, og her har Jelling Sparekasses Fond støttet med at betale for et nyt moderne lydanlæg.


 

 

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond