DEL

Vejle Idrætshøjskole

MadRoen er overskriften på et projekt,  der skal motivere børn og unge til at benytte og beskytte lokale skovområder mere i hverdagen med henblik på at fremme mental, social og grøn bæredygtighed.

Vejle Idrætshøjskole og højskoleeleverne på tre af højskolens udendørs fag ønsker at formidle læring fra egne forløb til lokale, så de får lyst, mulighed og viden til at bruge lokale skovområder i hverdagen.

Der er lavet samarbejdsforløb med to lokale folkeskoler, hvor elever og lærer bliver introduceret for emner som natursport, mindfulness, sankning, bålmad, og ikke mindst den ro det giver at være i en skov.

Derefter kan skolerne selv bruge højskolens/skovens faciliteter til kommende undervisningssituationer.

Jelling Sparekasses Fond har støttet Højskolen med et økonomisk tilskud til en stor bålhytte, så man kan undervise uden at være påvirket af vejr og vind

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond