DEL

Horsens Parkour Club

Horsens Pakour Club tilbyder pakour træning til alle fra 9 år. Der er træning to gange om ugen, 1gang med delte hold 9-11 år og 12+, og en gang fællestræning. Instruktørerne er dygtige ildsjæle, og under træningen er der altid plads til god stemning, leg og rummelighed.
Det har gennem flere år været et ønske fra trænere i Horsens Pakour Club, at de havde adgang til et indendørs pakourstativ. På den måde vil de kunne træne sving af forskellige variationer i den del af året, hvor de er tvunget til at træne indendørs.
Jelling Sparekasses Fond har gjort det økonomisk muligt for klubben at anskaffe et pakourstativ.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond