DEL

Tour de France

Når de sidste Tour de France ryttere den 3/7 2022 er kørt ud af Jelling, vil der stadig være et varigt minde i byen om den store sportsbegivenhed.

Der er i forvejen to meget berømte sten i Jelling, og i forbindelse med Tour de France vil der blive sat en 4 tons tung, og meterhøj sten med indhugget tekst. Teksten vil stå på både dansk, fransk og engelsk, og så vil der også være tekst i runer. Stenen vil med sin udformning og tekst sende en hilsen tilbage til arven fra vikingekongerne, og samtidig være moderne i sit udtryk og vise hvordan Jelling gennem tiden satte og fortsat sætter sit præg på Danmark, samtidig med at man rækker ud efter verden.

Vejle Kommune ejer og passer det grønne hjørne ved Mølvangvej og Fårupvej, hvor mindestenen skal stå. Tour de France feltet kommer igennem krydset, og så er det også et centralt og trafikeret kryds, hvor mange der besøger Jelling kommer forbi. Cykelturister på Hærvejscykelruten og Engelsholmruten passerer også krydset.

Jelling Sparekasses Fond har betalt for stenen, og det er Kongernes Jelling der er tovholder på projektet

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond