DEL

Bygningen

Bygningen i Vejle er et kulturhus, som huser et hav af folkeoplysende foreningsaktiviteter.
Bygningens egenaktivitet er at afholde koncerter og at opretholde spillestedsdriften. Der er til spillestedsdriften tilknyttet øvelokaler, som bruges af fire frivillige foreninger, som repræsenterer henholdsvis blues, moderne jazz, traditionel jazz og metalmusik. De afholder tilsammen omkring 45 velbesøgte koncerter årligt, der sammen med husets egne koncerter, som har fokus på ung/ny dansk originalmusik, ender op i cirka 100 koncerter om året og et samlet publikum på omkring 10.000.

Jelling Sparekasses Fond har sammen med Tuborgfonden betalt for et nyt højttalersystem, som optimerer forholdene for både lydteknikerne og koncertdeltagerne.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond