DEL

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle sportsfiskerforening er grundlagt i 1926, og med 650 medlemmer er det en af Vejles største foreninger.
Der bliver i foreningen gjort et stort stykke arbejde for at pleje det gode fiskevand, og der arbejdes kontinuerligt på at gøre åvandet så tilgængeligt som muligt så også handicappede kan få en god oplevelse som lystfisker.
Sportsfiskerforeningen overtog i 2004 Skibet IF`s klubhus, som ligger tæt på Vejle Å og Kongens Kær lige vest for Vejle. Der er i huset et rigt klubliv, hvor der bl.a er et stort hold af juniorer som holder klubaftener med hygge og læring om fiskeriet, og der kører også et flerårigt integrationsprojekt i foreningen, hvor målgruppen er børn og unge fra ressourcesvage familier.
Klubhuset ligger velplaceret i Vejle Ådal, men med de kraftige regnperioder der har været de seneste år, har det resulteret i, at huset er blevet oversvømmet flere gange.
Der er i samarbejde med Vejle Kommune aftalt at oversvømmelses- og klimasikre Sportsfiskerforeningens klubhus. Det betyder, at det eksisterende hus rives ned, og der bygges et nyt handicapvenligt hus, hvor gulvhøjden hæves med ca. 1 meter.
Vejle Kommune får derefter mulighed for at bruge Kongens Kær som en kæmpe buffer, når der er kraftig regn.
Projektet finasieres delvis af Vejle Kommune, og foreningen bidrager selv med et pænt beløb. Restbeløbet skaffes via donationer, og her har Jelling Sparekasses Fond støttet. 

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond