DEL

Væveloftet Egetoft

Væveloftet Egetoft er en nystartet frivillig forening, som har adresse på Egetoft Kirkegade 23 i Egtved.

Foreningen har til formål at samle, skabe kendskab og forståelse for det gamle håndværk vævning. Det sikres ved, at man en gang imellem får besøg af eksterne undervisere, og via ekskursioner, samt ved gensidig inspiration, når der væves.

Der væves hver fredag formiddag, men fysiske forhold for foreningen betyder at der kun kan være op til 12 vævere. Foreningen har fået doneret nogle ældre væve, som p.g.a. slid og rust skal have en opgradering for at fungere.

Jelling Sparekasses Fond har bevilget penge til foreningen, så det er muligt at få vævene repareret

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond