DEL

Vinterbadeklubben Aqua Vitus

Vinterbadeklubben Aqua Vitus har til formål at varetage og fremme interessen for vinterbadning.
Vinterbadning er i kraftig vækst i disse år. I Horsens findes et stort antal vinterbadere, der bader ved Husodde Strand. Vinterbaderne har ingen faciliteter i form af omklædning, sauna eller badebro, og derfor er mange Horsensianere medlem af klubber i andre byer og kommuner.
Erfaringerne fra andre vinterbadeklubber er, at når det lykkedes at få etableret faciliteter som sauna og omklædning, så mangedobles medlemstallet. Etablering af omklædning og sauna til vinterbaderne ved Husodde Strand vil være en nyskabelse i Horsens, og det vil muliggøre opbygning af en stor og attraktiv forening, og dermed styrke fritids-og foreningslivet for folk i alle aldre i Horsens.

Jelling Sparekasses Fond har givet Vinterbadeklubben Aqua Vitus økonomisk støtte til etableringsfasen.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond