DEL

Jelling Kunstgræs

En arbejdsgruppe i Jelling har i et stykke tid arbejdet på at få etableret et kunstgræsanlæg på nogle af de eksisterende boldbaner i Jelling.
Formålet er at løfte hele fodbold- og idrætstilbuddet omkring Gormshallen, og skabe yderligere aktivitet ved hele året at have et anlæg, der yder optimale forhold uanset vejr og vind.
Jelling FS fodbold har de sidste år haft medlemsfremgang og det sammenholdt med, at en del af de eksisterende baner ikke har været brugbare i lange perioder på grund af store regnmængder gør, at der er et stort behov for et kunstgræsanlæg. I vinterperioden er der pres fra de øvrige idrætter i Jelling FS om at få haltider, og med et nært liggende kunstgræsanlæg får man muligheder for at flytte nogle aktiviteter udendørs.
Arbejdsgruppen har haft fokus på et anlæg der ikke kun kan bruges til fodbold, men et anlæg der kan bruges til andre aktiviteter end fodbold, og af andre brugere. Derfor er der også tænkt tanker om crossfitområde, mulighed for gymnastik/yoga og streethåndbold.

Jelling Sparekasses Fond har støttet projektet med 750.000,- kr. 

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond