DEL

Egebjerg

Egebjerg-Hansted er et område hvor både by og idrætsklub er i stærk vækst. Derfor har Horsens Kommune bevilget penge til opførelse af en ”multisal” i Egebjerg.

Efter bevillingen blev der nedsat et udvalg til at finde ud af,hvordan man fik mest for pengene. Alle afdelinger i klubben var enige om, at det var vigtigst at få så mange kvadratmeter halgulv som muligt. Denne prioritering blev også støttet af Egebjergskolen, som bruger hallen til idrætsundervisning og SFO aktiviteter.
Arbejdsgruppen har i samarbejde med Horsens Kommune gjort et stort stykke arbejde for at få pengene til at række så langt som muligt. Det er lykkedes at få pengene til at række til en hel sportshal ved blandt andet, at frivillige fra klubben selv har stået for rydningen af byggefeltet.
Hele budgettet er brugt på at få et stort halgulv, så der mangles penge til gymnastikredskaber - bander – net – håndboldmål m.m.  og her har Jelling Sparekasses Fond givet et tilskud til div. indkøb.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond