DEL

Skibet IF - multibane

Skibet IF er i fællesskab med Skibet Lokalråd og Skibet Skole gået i gang med at få etableret et, i forhold til skole, idrætsforening og byen, centralt beliggende aktivitetsområde og mødested.
Ud over de muligheder der er for fysiske udfoldelser i div. baner og redskaber, er der grønne og rolige områder til hygge og snak. I forbindelse med etableringen af området bliver der bl.a. indtænkt integrerede solceller, så der bliver mulighed for opladning af mobiltelefon m.m. Der bliver også plantet en del frugttræer og spiselige bærbuske og nøddetræer, og der er også planer om genanvendelse af regnvand fra området. Et projekt der er brug for, da der hvert år er mange tilflyttere til Skibet området, og et projekt hvor der er arbejdet med klimamål.

Jelling Sparekasses Fond har givet økonomisk støtte til etablering af en multibane.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond