DEL

Saltvandsfiskeren Vejle

Foreningen Saltvandsfiskeren Vejle har til formål at varetage medlemmernes interesser ved at skaffe de bedst mulige betingelser for fiskeri fra kyst. Primært Vejle Fjord og fra båd.
Bestyrelsen i Saltvandsfiskeren Vejle leder også ”Vejle Fjords Ørredfond”, som uddeler midler til projekter, der har til formål at genoprette fiskebestanden i Vejle Fjord. 

Foreningen er efter 25 år i samme klublokaler blevet opsagt, og der er efterfølgende lejet nogle lagerlokaler på Ibæk Strandvej. Medlemmer af foreningen har primo 2020 brugt mange timer på at få lagerbygningerne lavet om til klublokaler, og man står nu med velindrettede og handicapvenlige klublokaler, og det er en klar forbedring i forhold til de gamle klublokaler. Ombygningen er udført af frivillige, og Jelling Sparekasses Fond har givet et økonomisk bidrag til materialer.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond