DEL

Grænseforeningen Kreds 20

”Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden” skal være en moderne folkefest i Jelling 24.-25. april 2020 for at markere Genforeningsjubilæet.
Folkefesten kombinerer 100 året for Genforeningen i 2020 med Jellings langvarige historie som identitetsmarkør og grænseland i bredeste forstand. Harald Blåtands store Jellingsten er en vigtig markør i etablering af dansk identitet, og under nationalismens opblomstring  blev Jelling en grænseby mellem kongeriget og hertugdømmet i Slesvig. 

Jelling Lærerseminarium blev oprettet i 1841 for bl.a. at uddanne lærere til at virke for dansk sprog og kultur. Efter 1864 spillede Jelling også en vigtig rolle for de dansksindede slesvigere, der kom til store folkefester i Jelling helt frem til efter genforeningen i 1920, og det var folkefester med over 1000 deltagere.
Den moderne folkefest er rettet mod at give aktører lejlighed til selv at nyfortolke begrebet inden for tre overordnede temaer, der tolker genforeningsjubilæet på hver deres måde:
- Fremtidens erindring
- Grænser for identitet og identitet for grænser
- Jelling som grænseby og centrum for national identitet

Folkefesten bliver i høj grad for børn og kommer for en stor del til at foregå på pladsen mellem Kongernes Jelling og Jellinghøjene. Sigurd Barrett kommer bl.a. og optræder med et nyt potpourri ”Sigurd fortæller om Genforeningen”.

Grænseforeningen Kreds 20 er tovholder på arrangementet, og de har aftale med 6 lokale partnere: Kongernes Jelling, Vejle Museerne, Jelling Lokalhistorisk Arkiv, Brandbjerg Højskole, Jelling Musikfestival og Byens Hus samt Vejle Kommune. Desuden en række lokale aktører.

Jelling Sparekasses Fond har givet et beløb til planlægning af det store arrangement.

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Gormstorv 1
7300 Jelling
Telefon 75 87 14 22
jelling@djs.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond