DEL

”Det Gamle Bageri”

Det Gamle Bageri er navnet på en klub som har til huse i lokalerne, hvor der i Thyregod var et bageri.
Foreningens formål er at udvikle socialt sammenhold i Thyregod og Vester sogne. Herunder specielt at give mulighed og adgang for enlige og ensomme beboere i området, samt  mulighed for at skabe sociale relationer disse imellem.
Klubben havde stiftende generalforsamling 6/8 2019. Derefter blev der sat gang i ombygningen af bageriet, og finansieringen blev klaret med et tilskud fra Vejle Kommune en stor bunke frivillig arbejdskraft, og restbeløbet blev skaffet via folkeaktier.
Jelling Sparekasses Fond hjalp klubben med køb af inventar efter ombygning af lokalerne, og har igen støttet til yderligere inventarkøb, da klubben har haft svært ved selv at skaffe midler til den videre drift p.g.a. coronanedlukning. 

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond