DEL

Projekter 2014

I 2014 har Jelling Sparekasses Fond  givet tilsagn om støtte med kr. 1.085.850,-

Alle  

Jelling Golfklub    
Skiklubben Gorm, Jelling    
Eli Clausen, Bredsten    
Støttforeningen for Politikompagni Vejle
Byhistorisk Selskab for Vejle    
Byens Bio, Jelling        
Bredsten i Udvikling            
Broen, Horsens            
Grundejerforeningen, Refshaven, Gadbjerg
Saltvandsfiskeren, Vejle  
Vejlensiakoret, Grejsdalen    
Hedensted og Omegns rideklub    
Bredsten Badminton    
KFUM-Spejderne, Flemming    
Skibslauget Jelling Orm    
Lokalrådet for Givskud Sogn    
Naturhistorisk Forening, Vejle    
Solgavens Venner, Vejle    
Støtteforeningen for Riis Friplejehjem    
Vinding SF, Vejle    
Foreningen Østdammens Venner    
Kano og Kajakklubben, Vejle    
Gadbjerg Idrætsforening, Gadbjerg    
Givskud Borgerforening    
Jesper Mols Rasmussen/Bredsten i Udvikling
Østjysk BMX Klub, Hedensted    
Rideklubben Vejle Fjord, Vejle Øst    
Vævestuen, Randbøldal    
Runekoret, Jelling    
Bredballe Idrætsforening, Vejle Øst    
Bredsten idrætsforening Gymnastik    
Vejle Skyttelaug, Vejle    
Lokalhistorisk Forening, Jelling    
Jelling Golfklub    
Ødsted-Jerlev Lokalråd, Ødsted    
JFS Badminton, Jelling    
Grønt Forum, Vejle    
Flagstængernes Venner, Jelling    
Kirkens Korshær, Vejle    
Østerbydammens Venner, Jelling    
Bredsten i Udvikling  
 
Idræt i dagtimerne, Thyregod    
Brandbjerg Højskole, Jelling    
Arne Skyggebjerg, Vejle
Jerlev Kultur-og Idrætshus,Jerlev, Vejle    
Gormshallen, Jelling    
Jelling Turist- og Handelsstandsforening

Renovering af køkkenfaciliteter klubhus
Ny snescooter
Pensionistfestival
Kontorvogn
Bogprojekt
Fælles foyerområde
Ny legeplads
Stævneafgifter
5 lysstandere på det grønne område
Udskiftning af køkkenelementer i klublokale
Transportabel digitalt klaver
Ny kantine
Knight Trainer
Raftehus
Følgebåd og computer
Givskud bæk
Guide system
Julemusik
Hjælpestyrende kørestol
Kunstgræsbane
Andehuse m. m.
Køb af kajak
Køb af løbebånd
Køb af projektor
Skaterbane
Cykler, hjelme og handsker
3 sadler
6 snittebænke og snittekasse
Sangbøger, noder, orgel og stativ
Kunstgræsbane
Minitrampolin og skumplint
Salutkanon
Udgivelse af bogen ”Svundne Tider”
2 Lynskure
Etablering af aktivt byrum
Fugtskab til fjerbolde
Køb af æblepresser
Nye spidser på flag
Jul i Fællesskab
Sikring af øen i østbydammen
Etablering af selvejende institution samt overtagelse af bygning
Nyt billardbord
Ophængning af maleri
Jubilæumsskrift til Vejle Amatør Musikforening
Etablering af handicapvenlige toiletter
Færdiggørelse af motionssti
Belysning af træer og bygninger i vinterhalvåret

 

 

Fonden kan give tilskud til

Der kan søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer og lignende som er:

• Nyskabende

• Frivillighed

• Fritid, idræt og sport

• Børne- og ungdomsarbejde

• Kulturelle og sociale tiltag/arrangementer

JELLING SPAREKASSES FOND
Jelling Sparekasses Fond blev stiftet den 10. januar 2007 af Jelling Sparekasse i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse.
Vi bygger på de samme værdier som Jelling Sparekasse, Ansvarlighed, frivillighed og nytænkning.
FORMÅL
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jelling Sparekasses virkeområde:
JELLING VEJLE THYREGOD HORSENS HEDENSTED EGTVED og disse byers opland.

Fonden uddeler ikke legater.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
JELLING SPAREKASSES FOND
Havnepladsen 2
7100 Vejle
Telefon 75 72 51 11
jellingsparekassesfond@vestjyskbank.dk

© 2013 Jelling Sparekasses Fond